VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐO LƯỜNG

TRÍCH YẾU

     TẢI VỀ

Luật đo lường 04-2011-QH13
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đo lường NĐ 86-2012-CP
Nghị định quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường NĐ 105-2016-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KHCN NĐ 154-2018-CP
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa NĐ 119-2017-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 TT 07-2019-BKHCN
Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 TT 23-2013-BKHCN
Thông tư quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TT 24-2013-BKHCN
Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường TT 28-2013-BKHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *