Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quy trình kiểm định cân phân tích, cân kỹ thuật

Ngày 16/3/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 504/QĐ-TĐC Về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 16:2021 – Quy trình kiểm định cân phân tích, cân kỹ thuật).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *