Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 12 văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Ngày 29/4/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 816/QĐ-TĐC Về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (Quyết định)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *