GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường Chất lượng Bình Thuận được thành lập ngày 08 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận với tên đầy đủ là CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH THUẬN, tên viết tắt là BINH THUAN QMC.,JSC.

Với chiến lược phát triển tập trung vào Dịch vụ chính là kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các dịch vụ Kỹ thuật khác. Công ty có đầy đủ trang thiết bị và chuẩn đo lường cùng với đội ngũ Kiểm định viên có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Phương tiện đo, Chuẩn đo lường.

Hiện nay, Công ty đã hình thành và hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực:

  •  Thử nghiệm Phương tiện đo: Điện trở kíp mìn, Điện trở tiếp đất, Điện trở cách điện, Tủ an toàn sinh học và tương tự, Tủ hút và tương tự, Phòng sạch, Tủ cấy sinh học.
  • Hiệu chuẩn Phương tiện đo: Độ dài, Khối lượng, dung tích, Áp suất, điện-điện tử, hóa lý, nhiệt, phương tiện đo Lực…)
  • Kiểm định Phương tiện đo: Khối lượng, dung tích, Áp suất, điện-điện tử, hóa lý, nhiệt…)

Với tiêu chí “ CHÍNH XÁC – KỊP THỜI ” Công ty Cổ phần Kiểm định Đo lường Chất lượng Bình Thuận luôn luôn chú trọng trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của Khách hàng về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Phương tiện đo, Chuẩn đo lường.