Dịch vụ tư vấn

Tư vấn

Hệ thống quản lý:
Công ty đang thực hiện tư vấn giúp các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống qủan lý tiên tiến:
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004
  • Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017
  • Thực hành tốt sản xuất theo GMP-ASEAN, GMP-WHO
  • Hệ thống kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm HACCP
Chuyên môn kỹ thuật:
– Tư vấn lập dự án đầu tư phòng thí nghiệm
– Tư vấn lắp đặt thiết bị, thiết kế phòng thí nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *