Dịch vụ kiểm định

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH

TT Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường Phạm vi đo Cấp/độ chính xác Tên dịch vụ Ghi chú
1 Cân phân tích

Đến 500 g 1 Kiểm định  
2 Cân kỹ thuật

Đến 30 kg 2 Kiểm định  
3 Cân bàn

Đến 10 tấn 3 Kiểm định  
4 Cân đĩa

Đến 60 kg 3 Kiểm định  
5 Cân treo

Đến 200 kg 4 Kiểm định  
6 Cân đồng hồ lò xo

Đến 200 kg 4 Kiểm định  
7 Quả cân

 Đến 20 kg Đến M1 Kiểm định  
8 Cột đo xăng dầu

Đến 90 L/min 0,5 Kiểm định  
9 Phương tiện đo dung tích thông dụng:

– Ca đong

– Bình đong

– Thùng đong

Đến 50 L

Đến 0,5

 

Kiểm định  
10 Áp kế kiểu lò xo

Đến 600 bar Đến 1 % Kiểm định  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *